Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Eesti ANK on üleriigiline esindusorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi. Eesti ANK asutati 2001. Aastal. Ühendusse kuulub 81 liiget 231 noortekeskusega.

Veel meist
Get in touch

Uudised

Image link

Tööpakkumine ESK koordinaatori leidmiseks

Loe edasi
Image link

Noorte omaalgatuste projektikonkurss „Järgmine samm“

Loe edasi
Image link

Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Loe edasi
Image link

Maria Žuravljova: 22 aastat tagasi algas minu lugu

Loe edasi
Kõik uudised

Kiire ligipääs olulisemale

E-varaait

E-varaait

E-varaait on elektrooniline kogum erinevatest varadest. Tegelikult peab Kadi mulle ütlema, mis siia päriselt kirjutada võiks. Jään ootele.
Edasi

Logiraamat

Logiraamat on noortekeskuste elektrooniline seiresüsteem, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat.
Edasi

Noorte tugila

Tugila on noore õpiteekonda ning tööelu valikuid toetav noorsootöö teenus, mille eesmärk on toetada noorte huvi ja motivatsiooni enesearenguks.
Edasi

SOS-sessioonid

Erakorraline tugi tööalaste probleemide lahendamisel noortele. SOS-sessioone ehk Zoom-nõustamist pakub Eesti ANK veebi vahendusel oma liikmete ja töötajatele tasuta.
Edasi

Kalender

Eesti ANK korraldab ning osaleb aastaringselt kõiksugu üritustel nii Eesti kui välismaal. Siit leiad koolitused, seminarid, üritused – kõik ühest kohast.
Vaata projekte
[calendar id=”2008″]

Kiire ligipääs olulisemale

Noortekeskus kui ühiskonna edendaja ja turvalise keskkonna kujundaja

Noortekeskus kui mitteformaalse ja formaalhariduse seostaja ning elukestva õppe toetaja

Noortekeskus kui noorte ettevõtlikkuse jõustaja tööjõuturule sisenemiseks

Noortekeskus kui kõikidele noortele heaaolu looja

Noortekeskus kui noortekultuuri looja ja edendaja

Noortekeskus kui keskkonnasäästlike eluviiside kujundaja

Millega me tegeleme?

  • Töötame avatud noortekeskuse mudeli väljakujundamise ja arendamisega;
  • Kaitseme noortekeskuste ja nende töötajate huvisid ning esindame neid;
  • Teeme koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega, noorteorganisatsioonidega Eestis ja välismaal ning teiste noorsootööga seotud institutsioonidega;
  • Vahendame koolitust ja enesetäiendust (välja arvatud litsentseeritud tegevus);
  • Koordineerime noortekeskuste koostööd;
    Korraldame infovahetust;
  • Räägime kaasa riikliku noorsoopoliitika kujundamisel

Kas meie missioon kõnetas? Astu liikmeks!

Eesti ANK ootab alati enda ridadesse uusi särasilmseid liikmeid. Lisainfot leiab meie veebilehelt või meiega ühendust võttes.
[contact-form-7 id=”e51bd5d” title=”Kontaktivorm”]