Avatud noorsootöö ABC koolitus – osaleja tagasiside

Noorsootöötaja ABC koolitusel kogesin erinevaid nurki noorsootöös. See koolitus andis mulle juurde julgust jätkata noorsootöös ja teha edasi seda, mida seni olen teinud. Tänu sellele koolitusele oskan oma edaspidises töös analüüsida saadud tagasisidet ja samuti anda ise tagasisidet teistele. Üha rohkem oskan mõista noorte omaalgatuse vajadust ning kuidas noori suunata ja toetada nende ideede elluviimisel. See koolitus on tulnud mulle suureks kasuks kuna olen alles hiljuti alustanud oma tööd noorsootöös. Soovitan kõigil algajatel noorsootöötajatel ja miks ka mitte juba pikemat aega töötanud noorsootöötajatel end sellise põneva koolitusega täiendada. Sellel koolitusel on väga toetavad ja mõistvad juhendajad, kes ei jäta sind kunagi hätta. – Mirjam Mõistus