Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused noorte, eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning vajadused nende võimaluste arendamiseks

Koostajad:Kats Kivistik, Kristina Avdonina, Maarja Käger, MTÜ Balti Uuringute Instituut

Aasta:2021

Sotsiaalne kaasatus ja sidusus tähendab ühiskonnaliikmete aktiivset osalemist ühiskondlikus elus, sealhulgas töötamist, majanduslikku aktiivsust ning vähe sotsiaalselt tõrjutuid. Sotsiaalne tõrjutus on olukord, kus inimese osalemine ühiskonna majanduslikus, sotsiaalses, poliitilises ja kultuurilises elus on väike.

2020-2021 Balti Uuringute Instituudi poolt läbiviidud ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tellitud “Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused noorte, eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning vajadused nende võimaluste arendamiseks” uuringus on leitud, et noorsootöö tegevuse kaudu saab vähendada ebavõrdsust ja sotsiaalset tõrjutust ühiskonnas, andes vähemate võimalustega noortele täiendava arenguimpulsi, mis võimaldaks neil tööturul ja ühiskonnas laiemalt hästi hakkama saada.

Leiad uuringu raporti siit.