Avatud noorsootöö plakat

Koostajad:Eesti ANK, Stiina Kütt

Aasta:2015

Eesti ANK poolt 2015. aastal koordineeritud projekti „Avatud noorsootöö arendamine noortekeskustes” eesmärk oli noortekeskuste teenuste mõjususe suurendamine piirkonna noorte arengu toetamiseks läbi avatud noorsootöö meetodi arendamise noortekeskustes, noorsootöötajate koolitamise ja motiveerimise.

Laborite ning kovisioonide jooksul räägitust ning kuuldust valmisid virtuaalne Avatud_noorsootöö_plakat ning Avatud noorsootöö Töövihik, mis sisaldab praktikad avatud ruumis tekkivate keerukate olukordade lahendamiseks koos lugude ja metoodikatega ning näpunäiteid, kuidas avatud ruumi noorte jaoks atraktiivsemaks muuta. Nende materjalide näol on tegemist praktiliste abivahenditega organiseerimaks tööd noortekeskuse avatud ruumis.