Avatud noorsootöö

Koostajad:Kadi Laaneots, Kertu Reva, Maivi Liiskmann

Aasta:2020

Avatud noorsootöö on:

    • väljund igale noorele: avatud, vabatahtlik, kättesaadav ja ligipääsetav, võrdseid võimalusi pakkuv ning ei sea eeltingimusi. Oluline on märkamine, individuaalne tähelepanu ja lähenemine, noorte annete avastamine ning nende arendamine;
    • koos noortega loodud: paindlik, ligitõmbav, kaasahaarav ja kaasav. Avatud noorsootöö võimaldab koha, kus noored ise algatavad, korraldavad ning teostavad oma ideid noorsootöötaja toel;
    • partnerlus noortega võrdsetel alustel: oodatud on erinevad noored, vanused ning taustad koos ühises ruumis ja tegevustes rikastavad teineteist. 

Avatud noortekeskuse eesmärk on pakkuda noorele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskonnas mitteformaalse õppe kaudu. 

 

Noortekeskus kasvab seestpoolt väljapoole justkui sibul:  

Kese- Väärtused – Suhted- Tegevused- Keskkond 

Kese: mida meie pakume; miks see on oluline; miks me seda tööd teeme?

Väärtused: töö- ja tegevuspõhimõtted, prioriteedid.

Suhted: noorsootöötaja ja noore roll, kokkulepped, sihtgrupid. 

Tegevused: prioriteedid, koostööparterid, traditsioonid. 

Keskkond: ruum, sisustus, info ja sõnumid kui kultuuriline avatus, vahendid, noorsootöötaja paiknemine ruumis.

Noorsootöötaja vajab enda töö hästi/professionaalselt tegemiseks baasteadmisi ja oskusi mitmest valdkonnast: noortega suhte loomisel, projektide kirjutamisel ja juhtimisel, esmaabi andmisel, teadma tööga seonduvaid seadusi ja järgima tööeetikat ning kutse-eetikat, korraldama mitteformaalse õppe tegevusi vastavalt õpieesmärkidele ja tegevuskavale, toetama noort kodanikuks kujunemisel, tutvustama ettevõtlikkuse ja omaalgatuse põhimõtteid, omama põhiteadmisi psühholoogiast ja pedagoogikast, oskama kasutada kaasaegset tehnikat ja rääkima mitut keelt. Noorsootöötajat noortekeskuses on kui õppimise juhendaja, kus õppimisvahendid on erinevad kogemused ja mitmekesine suhtlus.