Avatud noortekeskuste olukorra kordusuuring

Koostajad:Epp Reiska, Mart Laanpere, Marti Taru, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Rene Mäe, Tallinna Ülikool

Aasta:2010

Uuringu eesmärgid on anda ülevaade noortekeskuste olukorrast kolmes valdkonnas:

  • Noortekeskuste toimimismehhanismid,
  • Noortekeskuste panus ühiskonda,

 

  • Noortekeskuste elujõulisus.

Nimetatud teemasid on käsitletud läbi erinevate sidusgruppide vaatenurkade. Aruanne esitab vaate noortekeskuste toimimismehhanismidele läbi noorte, noortekeskuste töötajate, noortekeskuste juhtide ja kohaliku omavalitsuse noortevaldkonna ametnike arvamuste. Noortekeskuste panust ühiskonda on vaadeldud läbi noorte, lapsevanemate, töötajate, juhtide ja ametnike arvamuse. Noortekeskuste elujõulisust on käsitletud koondina eelnimetatud teemadest.

Ilmumise aasta: 2010

Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut