Coachide pank

Koostajad:EANK, ENK

Aasta:2016

Coachide pank

Siit lehelt leiad meie tublide coachʼide kontaktid. Võta julgelt ühendust, kui tunned, et vajad oma igapäevases töös abi professionaalse arengu toetamisel, eesmärkide seadmisel ja nendeni jõudmisel. Püüame olla Sulle abiks ning viia Sind kokku parima coachʼiga.

Coaching on vestlusel ja protsessil põhinev töösooritust toetav nõustamine. Coach’ide pank pakub individuaalseid coachingu sessioone noorsootöö valdkonnas tegutsevatele juhtidele ja spetsialistidele (projekti raames kuni 19.02.2017 tasuta).

Individuaalne coaching võimaldab püstitada ja saavutada olulisi eesmärke: • treenida professionaalseid kompetentse, • arendada ennast ja meeskonda, • võtta vastu töösuhetega seotud väljakutseid.

Coach’ide panga loomist ja toimimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projekti „Coachi mind!“ ja Eesti Noorsootöötajate Ühenduse projekti „Siht ja Kõuts“ raames.

Coaching’ule registreerimiseks täida palun ankeet, kuhu märgi ka oma esimene ja teine eelistus coach’i osas. Selleks tutvu allpool meie coach’ide profiiliga. Vastame sulle tavaliselt kümne päeva jooksul ja võimalusel püüame sinu soovidega arvestada. Lõplik otsus sõltub eelkõige coach’ide töögraafiku täituvusest. Kohtumiste ajakava pannakse juba kokku sinu ja coach’i koostöös, võimalik on osad sessioonid teha Skype’i vahendusel.


Maria Žuravljova

Olen elukutselt sotsiaaltöötaja, noorsootöötaja ja täiskasvanute koolitaja. Tegelen pidevalt enese arendamisega. Avastan uut suheldes, lugedes, reisides ja õppides. Praegu õpin superviisoriks ja omandan teadmisi coaching‘us. Olen karismaatiline, suure empaatiavõimega, avatud, julge ning paindlik. Iga kogemus on väärtuslik ja olen alati tänulik uute kogemuste eest. Elu on hea, oleme õnnelikud!


По профессии и призванию социальный работник, работник с молодежью и педагог по обучению взрослых. Постоянно занимаюсь саморазвитием. Открываю новое общаясь, читая, путешествуя и обучаясь. Учусь на супервизора и приобретаю знания и умения в коученге. Я харизматичная, с большой эмпатией, открытая, смелая и гибкая. Каждый опыт ценен и всегда благодарна за каждый новый опыт. Жизнь – хорошая штука, давайте быть счастливыми!


 

Hele Riit

Hele Riit

Juhil on vaja kellegagi  rääkida. Kellegagi, kes saab asjast aru ja ei anna hinnangut. Kellega jutt on täielikult konfidentsiaalne. Kellel pole oma agendat asjas. Coach aitab näha teisi võimalusi ja perspektiive. Raul Rebane on öelnud: “Ka kõige analüütilisem inimene kaotab perspektiivi, kui asja keskmes on ta ise.” Coach aitab juhil mõista iseennast.

 

 


 

Anu Allekand

Anu Allekand

Olen noorsootöö arendusjuht Kaitseliidus, kuhuAnu Allekand kuuluvad ainult väga head inimesed. Inimesed, kes teevad tihti rohkem kui peavad. Sellepärast on mu töö võrratult võimalusterohke ja täis häid emotsioone. Coachina usun, et inimesed on kõik kui loovuse lätted. Tuleb lihtsalt leida nõu, et sellest ammutada. Ja ma tean, et hall on ka värv ehk et mõnikord lahendused ei ole silma-peast-torkavad, vaid nad tulevad ajastatult. Aga nad tulevad!

 

 

 

 


Anne Õuemaa

Anne Õuemaa

Olen eripedagoogi väljaõppega noorsootöötaja. Teenin hetkel leiba Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses projektijuhina. Minu igapäevasteks töövahenditeks on saanud nõustamismeetodid – motiveeriv intervjueerimine ja coaching. Tunnen rõõmu igast vestlusest, mis aitab näha uusi võimalusi ja planeerida järgmisi samme. Usun, et igale küsimusele leidub vastus ja iga probleem annab võimaluse lahenduseks. Lahenduste otsimisel on hea pidada nõu iseendaga. Veel viljakam on teha seda koos toetava teekaaslase – superviisori või coachiga, kes küsib õigeid küsimusi, kuulab ja aitab avastada uusi perspektiive. Coaching on ideaalne meetod professionaalseks enesearenguks ja töösuhetega seotud küsimuste lahendamiseks.


Kaisa Orunuk

Kaisa Orunuk

Minu tööalane tegevus on keerelnud inimeste ja organisatsioonide arendamise ümber. Viimastel aastatel olen pühendunud laste ja noorte valdkonna projektide juhtimisele. Eesti Noorsootöö Keskuses juhtisin Euroopa Sotsiaaalfondi projekti toel noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli väljatöötamist ja hindamiste koordineerimast 73 kohalikus omavalitsuses. Lisaks osalesin noorte eluolu kajastava statistikaveebi ja aastaraamatute sarja (noorteseire) käivitamisel. Viimasel aastal olen osalenud Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse käivitamisel ja juhtinud kohalikele omavalitsustele suunatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmist toetatud lastekaitsealast projekti, mille fookuses on omavalitsuste arengukavade koostamise võimekuse tõstmine. Coach’imise vastu olen tundnud huvi alates 2008. aastast. See aitab seada tegevusele fookust, tuua inimesest endast välja tema potentsiaali ja tõsta tegutsemise motivatsiooni. Minu coachee’d on pidanud sessioonide tulemusel oluliseks: julgust muutusi teha, enesejuhtimise (aja juhtimise) paranemist, töö-eraelu tasakaalu tõusu, selgust eesmärkides, fookuses, planeerimises, oskust anda endale aega ja olema vähem kärsitu.


Tiiu Aasmäe

Tiiu Aasmäe

Pidulikult öeldes usun, et lapsed ja noored on meie olevik ja tulevik, sestap olen neile pühendanud suure osa oma elust – kümme aastat erinoorsootööd, 900 last alaealiste komisjonis ja viis aastat mobiilset noorsootööd Mustamäel, kolm aastat esmaabikoolituse projekte lasteaedades, tihe koostöö tervisedenduse vallas jne. Alates eelmisest aastast töötan Tallinna Lastekodu peremajas erivajadusega lastega. Olen õppinud kultuuritööd, kriminaalhooldust, pereteraapiat, kognitiiv-käitumuslike rehabilitatsiooniprogrammide läbiviimist, tugiisikuks olemist, lepitamist, mitmekultuurilist noorsootööd jne. Kolm korda olen osalenud noorsootöö kvaliteedi välishindamisel. Mobiilset noorsootööd õppisin 2005–2006. aastal dr Walter Spechti kursusel. Coachiks õppisin 2014.–2015. aastal. Elu on huvitav, sõbrad!

 

 


Marek Mekk

Marek Mekk

Olen rõõmsameelne koolitaja, kelle tausta rikastab kunagine koolis töötamise kogemus, seda nii klassijuhatajana kui ka õpetajana. Esindan ja arendan Eesti noorsootööd olles MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses juhatuse liige. Samuti oman väga suurt laagrikasvataja kogemust erinevate vanusegruppidega ning seda rikastab omakorda EÜE kogemus. Suurt kaalu oskustes ja teadmistes annab MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla loomine ja juhatuse liikmeks olemine. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla loomise valis ENTK 2010 aasta teoks. Olen saanud Valgamaa noortelt tunnustusena Valgamaa noortesõber 2013 tiitli. Koolitajana olen valitud 2013. a noortevaldkonna koolitajaks ENTK poolt. Oman noorsotöötaja kutset ja osakutset tase 6.


Kerli Kõiv

Kerli Kõiv

Minu suurim õnnetunne peitub töös inimestega. Noorsootöö ja kohaliku omavalitsuse töö kogemuse esimesed sammud on mul ligi kahekümne aasta tagused. Sealt alates olen kogenud nii noortekeskuste rajamise ja arendamise rõõmu, põnevaid arutelusid vallavolikogus ja komisjonides, vabatahtliku töö panustamist kogukonna ja erinevate kodanikeühenduste töösse. Täna igapäevaselt töötades Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses Noorte Tugila programmiga saan suunata oma jõu ja mõtted ikka maailmaparandamise teele- toetades mitteõppivaid ja töötavaid noori, koordineerides sellesisulist tööd paljudes noortekeskustes üle Eesti. Lisaks on minu kireks rahvusvaheline noorsootöö ning noorte osaluse temaatika. Erinevaid väljakutseid iseenda eluteel vastu võttes ja kogedes võin kinnitada järgmise ütluse paikapidavust: muutused ei tule, kui me ootame kedagi teist või mõnda muud aega, meie olemegi need, keda me oodanud oleme, meie oleme see muutus, mida otsime. Coachiks olemine teeb mind õnnelikuks, sest maailma muutus peitub iga inimese sees ja olles teise inimese kõrval tema potentsiaali ja rada leides saan anda oma panuse muutuste teele.


Ilona-Evelyn Rannala

Ilona-Evelyn Rannala

Olen õppinud sotsiaaltööd ja kaitsnud doktorikraadi riskikäitumisega noorte ja nendega dialoogi pidamise teemal Tallinna Ülikoolis. Nüüdseks olen osaliselt liikunud oma tööelus ülikooli ka tööle ja õpetan meie tulevast noorsootöötajate põlvkonda, samal ajal kureerides veel noorsootöö õppekavasid. Lisaks töötan juba 10 aastat kohalikus omavalitsuses noorsootööd arendades ja korraldades. Noorsootöö arendamine, uued mõtted ja ideed, innovatsioon, teistmoodi tegemine, koostöö kõige ootamatumatel viisidel ja hea sünergia – need on märksõnad, mis iseloomustavad minu töötegemist ja mõtteviisi kõige paremini. Vabatahtliku tööna olen püüdnud neid märksõnu rakendada ka Eesti Noorsootöötajate Ühenduses (ENÜ) juhatuse töös kaasa lüües. Coaching tuligi mu tööellu läbi ENÜ ning osutus väga sobivaks töömeetodiks, millega heal meelel edasi tegelen ning innustan teisi uutele radadele, arengutesse ja professionaalse kasvamise teele.

 


Marko Ool

 

 Marko Ool

 

 


 Tiiu KadakTiiu Kadak