Kogukonnagarantii: Juhendmaterjal kvaliteetse ja toimiva tugiteenuse pakkumiseks NEET-noortele

Koostajad:CAI–Conversas Associação Internacional, Eduforma S.R.L., Eesti ANK, Samfes- samtök felagsmidstodva a Islandi

Aasta:2018

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koordineeritud rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” (2017-1-EE01-KA205-034723) raames analüüsiti Eesti, Islandi, Portugali ja Itaalia NEET-noorte töö kogemusele tuginedes ühiselt NEET-noortele pakutavaid teenuseid. Projekti väljundina loodi noorsootöötajate pädevuse vajadusi arvestades ja võrgustikutööd suunates NEET-noorele pakutava tugiteenuse profiil- kirjalik juhendmaterjal, mis võimaldab edaspidi kõikjal kujundada kvaliteetseid tugiteenuseid NEET-noortele.

Tutvu juhendmaterjaliga Community Guarantee: Profile of effective NEET-youth support service

Projekti rahastas SA Archimedese Noorteagentuur Erasmus+ programmi vahenditest.

***

During the Erasmus+ strategic partnership project “Community Guarantee” (2017-1-EE01-KA205-034723) different realities and country contexts were met and analyzed in order to create a functional profile of “Community Guarantee” – a document describing the concept of effective and multi-dimensional support service for youth not in employment, education or training. The intellectual output is an electronic publication describing an efficient institutional profile for working with NEETs that is available for anyone willing to provide qualitative services for young people.

Read and download your own copy of the Community Guarantee: Profile of effective NEET-youth support service

The project was funded under Erasmus+ programme of the European Union by the Archimedes Foundation Youth Agency in Estonia.