Eesti noortekeskuste hetkeseisu kaardistus 2020 I osa

Koostajad:Carolyn Mets, Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Maivi Liiskmann

Aasta:2020

Eesti ANK poolt on ellu viidud uus noortekeskuste kaardistus.

Eestis on tehtud varasemalt noortekeskuste kohta kaks uuringut- 2005. aastal MEISi poolt loodud “Avatud noortekeskuste olukorra kaardistamise uuring” ja 2010. aastal Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi “Avatud noortekeskuste olukorra kordusuuring”, mis keskendusid mõlemad noortekeskuste peamiste tegurite kaardistamisele.

2020. aastal, kui Eesti ANK on loomas uut arengukava ja 2021. aastal täitub ühendusel 20. tegevusaasta, tekkis vajadus uue kaardistamise järele. Käesoleva analüüsi koostamise tarbeks ja inspiratsiooniks vaadati ka varasemaid uuringute tulemusi, kuid see ei ole otseselt võrdlev analüüs. Eesti ANK teostas uuringu oma meeskonna toel.

Analüüsi lisasse on lisatud ainult väike valik algmaterjale, lisainfo saamiseks võta meiega ühendust. Seega oleme täna teekonnal, mille käigus kaardistasime võimaluste piires meie noortekeskuste võrgustiku hetkeolukorra, väljakutsed ja unistused, et ühiselt leida meie tugevused ja vajadused. Kõik ikka selleks, et avatud noortekeskuste areng hoogsalt jätkuks ning noortel oleks võimalikult rõõmus ja toetav lapse- ja nooruspõlv ning kogukond oleks ühtehoidev ja uuendusmeelne.

Tutvu materjaliga siin.