Eesti piirkondlik areng. 2018. Eesti noored

Koostajad: Eve Telpt, Greta Tischler, Marika Kivilaid, Mihkel Servinski

Aasta: 2019

Eesti piirkondlik areng. 2018. Eesti noored

Kogumikus antakse ülevaade noortega seotud teemadest omavalitsusüksuste tasandil. Vaadeldakse, milline on noorte osa omavalitsusüksuste rahvastikus ja nendele pakutavad võimalused.

Kogumikus on antud piirkondlik ülevaade järgmistest teemades: noorte arvukus; puuetega noored; ränne; noored hariduses, tööturul ja ettevõtluses; noorte osalus vabaajategevustes, noorsootöös ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel; lastega perede toimetulek ning noorte surmad. Nende teemade kirjeldamise kõrval on püütud olukorda ka tõlgendada või olemasolevate andmete põhjal vähemalt hüpoteese püstitada.