Eesti piirkondlik areng – noored Eestis

Koostajad:Eve Telpt, Greta Tischler, Marika Kivilaid, Mihkel Servinski

Aasta:2019

Eesti piirkondlik areng – noored Eestis

Kogumikus antakse ülevaade noortega seotud teemadest omavalitsusüksuste tasandil. Vaadeldakse, milline on noorte osa omavalitsusüksuste rahvastikus ja nendele pakutavad võimalused.

Kogumikus on antud piirkondlik ülevaade järgmistest teemades: noorte arvukus; puuetega noored; ränne; noored hariduses, tööturul ja ettevõtluses; noorte osalus vabaajategevustes, noorsootöös ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel; lastega perede toimetulek ning noorte surmad. Nende teemade kirjeldamise kõrval on püütud olukorda ka tõlgendada või olemasolevate andmete põhjal vähemalt hüpoteese püstitada.