Järjehoidjad. Internetis toimuva vaenu õhutamise tõkestamine inimõiguste hariduse kaudu

Koostajad:Ellie Keen, Euroopa Nõukogu, Mara Georgescu

Aasta:2017

Käsiraamat Järjehoidjad. Internetis toimuva vaenu õhutamise tõkestamine inimõiguste hariduse kaudu

Selle käsiraamatu eesmärk on toetada liikumist „No hate speech“. See on Euroopa Nõukogu noortekampaania internetis esineva vaenu õhutamise vastu. Käsiraamat on kasulik töövahend seda probleemi käsitlevatele haridustöötajatele nii formaalhariduse süsteemis kui ka väljaspool seda. Käsiraamat on mõeldud töötamiseks 13–18-aastaste noortega, kuid selles kirjeldatud harjutusi võib kohandada ka teistele vanuserühmadele ja teistsugustele õppuritele.