Kaasatus. Avatus. Sallivus.

Koostajad:Kristi Jüristo, MTÜ KITA & P

Aasta:2007

Tegemist on käsiraamatuga, mis võiks aidata lugejal luua noorte inimestega töötades turvalist, avatud ja sallivat olemist, kus kõigil on võimalus olla just niisugused nagu nad on ning jagada oma mõtteid ja arvamusi soolise identiteedi, soorollide ning erinevate seksuaalsete orientatsioonide teemal.