Käsiraamat sotsiaal- ja haridustöötajatele, kuidas kaasata puudega inimesi

Koostajad:Eesti Puuetega Inimeste Koda

Aasta:2012

Käsiraamatus leiavad kajastamist nii sotsiaal- kui haridusvaldkonna teemad. Sotsiaalvaldkonna artiklid tutvustavad meetmeid, mida osutab riik – kuidas toimub puude määramine ning millised on riiklikud sotsiaaltoetused ja -teenused.

Samuti on põhjalik ülevaade kohalike omavalitsuste osutatavatest meetmetest sotsiaalvaldkonnast, mis võivad olla vajalikud puudega inimeste abistamiseks.

Haridusvaldkonna artiklid käsitlevad seda, kuidas toetada puudega või erivajadusega laste hariduse omandamist lasteaias, põhikoolis, gümnaasiumis, kutsekoolis ja kõrgkoolis ning millisel juhul on lapse jaoks parim lahendus õppida erikoolis.

Mis kõige olulisem, käsiraamatus jagavad oma kogemusi ka praktikud – sotsiaaltöötajad ja õpetajad, kes on osalenud EPIKoja puude-temaatilisel täiendkoolitusel ja pannud oma head praktikad kirja.

Käsiraamatus on kajastatud kuue puudega või erivajadusega inimese juhtumid, mis on leidnud head lahendused ja kus kogu perekonna toimetulek on reaalselt paranenud. Juhtumid on pärit üle Eesti ja näitavad, et hea tahtmisega on ka piiratud ressurssidega võimalik saavutada väga häid tulemusi.