Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine

Koostajad:Heateo Sihtasutus, Jaan Aps

Aasta:2012

Käsiraamatu eesmärgiks on abistada kodanikuühendusi oma mõju hindamisel. Käesoleva materjali osaline või täielik rakendamine aitab tegutseda läbimõeldumalt ja muuta maailma paremaks senisest rohkem.

Esimesed kaks peatükki on kirjutatud lihtsat ja sõbralikult familiaarset kõnepruuki kasutades. Need on eelkõige mõeldud mõju hindamise teekonnal oma kõige esimesi samme astuvale kodanikuühendusele. Seevastu kolmas osa pealkirjaga „Mõju hindamise „tööriistakast““ pakub tuge ennekõike organisatsioonidele, mis soovivad leida mõtteid juba olemasolevate mõju hindamise tegevuste korrastamiseks, täpsustamiseks ja edasi arendamiseks.