Laste heaolu

Koostajad:Jaanus Heinsar, Statistikaamet

Aasta:2013

Kogumik „Laste heaolu“ on järg 2008.aastal ilmunud, laste eluolule pühendatud Statistikaameti kogumikule „Lapsed. Children“.

Kogumik koosneb viiest peatükist, mille autorid võtavad vaatluse alla laste heaolu otseselt mõjutavad teemad: laste kasvukeskkonna, hariduse, tervise, turvalisuse ja laste toetamise võimalused. Kogumik annab hea võimaluse hinnata lapse heaolu eri tahke ja leppida kokku näitajad, mida tulevikus laste heaolu mõõtmisel jälgima hakata.