Laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis

Koostajad:Eesti Lastekaitse Liit, Helika Saar, Kiira Gornischeff

Aasta:2014

Käesoleva uuringu eesmärgiks on tekitada ühiskonnas aktiivset arutelu laste osalemisest ja kaasamisest koolikeskkonnas. Teema olulisust ja aktuaalsust ühiskondlikul tasandil näitab lisaks uuringust osavõtu aktiivsusele ka asjaolu, et lapsed ja noored tegid väga palju ettepanekuid koolielu korraldamises osalemise ja sellesse kaasamise edendamiseks. Koolidel on seega vaja senisest enam pöörata tähelepanu asjaolule, et laste ja noorte kaasamine edendab koolielu ja tugevdab ühtekuuluvust kooli tasandil.