Meeskonnacoachingu programmi “Kogemuste kullaproov” mõju-uuring

Koostajad:Tiina Merkuljeva

Aasta:2019

 

Eesti ANK viis ajavahemikul 06.03. – 04.12.2018 üle Eesti läbi coachinguprogrammi „Kogemuste kullaproov“. Programmi raames toimusid meeskonna coachingud ja juhtide supervisioonid kümnele meeskonnale ja nende juhtidele. Projekti eesmärgiks oli toetada Eesti noortekeskustega seotud meeskondade tõhusamat toimimist, sh haldusreformijärgsete uute meeskondade ülesehitamist ja teenuste paremat disainimist, rakendades juba olemasolevaid häid kogemusi, kaasaegseid juhtimispõhimõtteid, noorsootöö olemust, hetkeolukorda ja piirkondlikke vajadusi.

Mõju-uuringus osalenud üheksa meeskonda pärinesid kuuest maakonnast: Harjumaalt, Läänemaalt, Pärnumaalt, Tartumaalt, Valgamaalt, Võrumaalt. Programmi valiti suuremaid meeskondi ja neid, mis olid loomisfaasis ehk liitumiste tulemusena tekkivaid meeskondi, kellel koordinaator või juht oli olemas.

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, millised muutused on meeskondades aset leidnud coachinguprogrammis osalemise käigus. Lisaks sellele, kuidas on coachingus osalemine mõjutanud osalejaid isiklikult. Uuringus on kajastatud 9 meeskonna andmed, kelle profiil jaguneb järgmiselt: haldusreformi raames selles piirkonnas tegutsenud eelnevatest meeskondadest loodud 6 ühendmeeskonda ja 3 juba toimivat noortekeskuse meeskonda. Uuring viidi läbi kahes etapis, kus eelküsitluses osales 57 inimest (neist 48 meeskonnaliiget ja 9 meeskonnajuhti) ning järelküsitluses osales 56 inimest (neist 47 meeskonnaliiget ja 9 meeskonnajuhti).

“Kogemuste kullaproovi” toetas rahaliselt Hasartmängumaksu Nõukogu

Raport_Kogemuste kullaproov_m6ju 2019