Mobiilse noorsootöö ja avatud noorsootöö ühisosade kontseptsioon

Koostajad:Annely Reile, Triin Mäger

Aasta:2021

Mobiilse noorsootöö ja avatud noorsootöö ühisosade kontseptsioon” on valminud MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse poolt ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel strateegilise partnerluse kokkuleppe alusel.

Kontseptsiooni eesmärk on anda kompaktne ülevaade mobiilsest noorsootööst (MoNo) kui ühest noorsootöö tegevusmudelist ning kirjeldada MoNo ja avatud noorsootöö ühisosasid.

Kontseptsioon on abimaterjaliks just neile, kes soovivad lähemalt tutvuda mobiilse noorsootööga, selle tugevate praktikatega Eestis või on planeerimas mobiilse noorsootöö rakendamist oma piirkonnas. Lisaks on see toetavaks materjaliks ka neile, kes  oma igapäevatöös teostavad avatud noorsootööd, kuid ühel või teisel viisil viivad ka ellu MoNo tegevusi.