Murdepunkt voldik

Koostajad:Anne Õuemaa, Eesti ANK, Kristel Altosaar

Aasta:2016

Eesti ANK poolt 2016. aastal koordineeritud projekti “Murdepunkt” eesmärk oli alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetustöö muutmine projekti partnerite piirkondades tõhusamaks. Selleks kasutati efektiivsemalt võrgustikus olemasolevaid ressursse ning rakendati noortekeskuses alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks spetsiaalselt loodud sotsiaalset programmi (mõjutusvahendit).

Valmis uus Eesti oludega arvestav alaealiste mõjutusvahend – sotsiaalne programm „Murdepunkt“, mis on antud välja rakendaja käsiraamatuna nii eesti kui ka vene keeles. Lisaks on valminud “Murdepunkt” voldik (EST, RUS).

Projekt „Murdepunkt“ oli rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“.