NEET-noorte enesejuhitud õppimist toetav teenusmudel kohaliku omavalitsuse tasandil

Koostajad:Kerli Kõiv

Aasta:2020

Inimesed, kes on ennastjuhtivamad õppimises, on selgema tulevikuvisiooniga.

Enesejuhitud õppimine on nüüdisaegse õpikäsituse osa ja avaldab eelkõige mõju hariduses olevate noortele. Ühiskonnas on aga noori, kes on haridusest ja tööelust välja langenud (NEET- noored) ning pole teada, kuivõrd erinevad tugimeetmed nende enesejuhitud õppimist toetavad. Seega tõstatus küsimus, milline toimimisviis toetab NEET-noorte enesejuhitud õppimise oskust ja toob nad tagasi elukestvasse õppesse.

Uurimistöö eesmärk oli töötada välja noorte vajadustele vastav NEET-noorte enesejuhitud õpioskust toetav teenusmudel kohaliku omavalitsuse tasandil. Lahenduse leidmiseks uuriti noorte valmisolekut enesejuhitud õppimiseks ja nelja teenusepakkuja töö olemust enesejuhitud õppimise toetajana. Andmete põhjal selgus noorte keskmine ja madal valmisolek enesejuhitud õppimiseks, toetuse vajadus ning loodi teenusmudel, mille keskmes on tugiteenus noortekeskuse baasil, mis on seotud teiste asutuste poolt pakutavate võimalustega.

Loe valminud tööd siit.