Noorsootöö õpik

Koostajad:Airi Liimets, Airi-Alina Allaste, Anu Toots, Edgar Schlümmer, Heidi Paabort, HTM, Ilona-Evelyn Rannala, Kristjan Pomm, Marit Valge, Nelli Jung, Reet Kost, SANA, Ülly Enn, Urmo Reitav

Aasta:2013

Noorsootöö õpik on koostatud noorsootööd õppivatele üliõpilastele ning ka noorsootööd juba elluviivatele spetsialistidele – noortekeskuste töötajatele, huvi- ja ringijuhtidele ning huvikoolide õpetajatele, noortejuhtidele ja teistele. Õpik aitab ühtlustada arusaamu nii noorsootööst laiemalt, noorsootöötegevustest kui ka noorsootöötaja rollist.

Õpiku sisu on mitmekesine, pakkudes põnevat lugemist nii neile, kes varem noorsootööga kokku puutunud ei ole, kui ka valdkonnas juba kauem tegutsenud noorsootöötajatele. Õpiku esimene osa keskendub nooruse ja noorsootöö käsitluste selgitamisele, alustades sellest, mida üldse mõistetakse nooruse all, selgitades noorsootöö käsitlusi eri riikides ning lõpetades noorsootöötaja rolli kirjeldamisega. Teine osa kajastab noortepoliitikat, noorte kaasalöömist ühiskondlikus elus ning Eestis noorsootöö õiguslikke aluseid. Kolmandas osas saab lugeja ülevaate noorsootöö ajaloost ning viimane osa on kõige praktilisem, andes ülevaate noorsootöö põhilistest tegevussuundadest Eestis.

Noorsootöö õpiku leiate SIIT

Noorsootöö õpiku väljaandmist toetati Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames. Programmi rahastati Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007–2013 vahenditest.