Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga uuring

Koostajad:ENTK, Ernst & Young Baltic AS

Aasta:2016

Uuringu eesmärk oli koostada laiaulatuslik ülevaade 2015. aastal noorsootöö tegevustes osalenud 7–26-aastaste noorte rahulolu kohta nende tegevustega, kus nad osalesid.