Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga

Koostajad:Aima Allik, Anna-Kaisa Adamson, HeiVäl Consulting, Kaido Väljaots, Kats Kivistik, Kristina Hiir, Maarja Käger, MTÜ Balti Uuringute Instituut, Robert Derevski, Tõnu Hein

Aasta:2021

Noorsootöö on lai valdkond, hõlmates noorte (7-26-aastased) nt avatud noorsootöös (noortekeskused), huvihariduses (nt kunsti- või muusikakool), huvitegevuses (nt koolis või noortekeskuses toimuvad ringid või trennid), noortemalevates, laagrites, noorteühingutes ja -osaluskogudes ning projektides tehtavat.

Saamaks tagasisidet tehtule ning mõtteid tehtava arendamiseks, et rohkemad noored osaleksid noorsootöös ja oleksid noorsootööga rahul, viib Haridus- ja Teadusministeerium regulaarselt läbi noorsootööga rahulolu uuringut. 2020. aastal viidi Balti Uuringute Instituudi poolt läbi juba kolmas noorsootöös osalevate noorte rahulolu uuring.

Eelmised uuringud viidi läbi 2015-2016 ja 2017-2018 aastal. Leiad 2021. aasta uuringu raporti siit.