Noorte Tugila juhend

Koostajad:Eesti ANK, Heidi Paabort, Kerli Kõiv

Aasta:2015, 2016, 2017

Noorte Tugila on Eestis rakendatav tegevuskava 15-26 aastatele õppimise või tööga hõivamata noortele. Aastateks 2015-2018 on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eest ANK) poolt koostatud Noorte Tugila tegevuskava, mis võimaldab neil aastatel toetada umbes 8800 õppimise või töötamisega hõivamata noort vanuses 15-26.

Eesti ANK (Kerli KõivHeidi Paabort) poolt on valminud Noorte Tugila juhend (mai 2017), mis võtab kokku Noorte Tugila programmi olemuse ja praktika. Ühelt poolt on see materjal, mida saavad Noorte Tugila spetsialistid kasutada oma töös, teiseks nt tudengid, kes teevad koolides lõputöid NEET-noorte/ Tugila teemal või hakkavad alles kooli astumiseks esitama oma ideed nt magistritööks.  Siit leiate kindlasti olulist materjali, millele viidata. Head lugemist ja loodetavasti äratundmist. See on Noorte Tugila tegijate ühine looming.

Juhend on leitav siit.