Noortegarantii tugiteenuste Noorte Tugila ja Hoog Sisse perioodide 2015-2020 ja 2019-2020 osalejate profiil ja peamised märkamised

Koostajad:Eesti ANK, Heidi Paabort, Kerli Kõiv

Aasta:2021

2020. aastal sai Euroopa Komisjoni algatusel uue hoo sisse “Tugevdatud noortegarantii” loomine, mille uutele põhimõtetele on andnud omapoolsed ettepanekud ka Eesti valitsus. “Tugevdatud noortegarantii” on osa tööhõive toetuspaketist, millega komisjon soovib toetada haridust ja koolitust, edendada noorte tööhõivet, tagada õiglased töötingimused ja parandada kõigi juurdepääsu sotsiaalkaitsele.

Uue noortegarantii tegevuskava loomine andis ka tõuke vaadata meie programmide “Noorte Tugila” ja “Hoog sisse” analüüsis laiemalt, kes on programmis osalenud ja milline on tema profiil, peamised takistused, toetamise lähenemised ja teised olulised trendid ning märkamised. See võimaldab “Tugevdatud noortegarantii” Eesti uues tegevuskavas vastavaid märkamisi ja arendusvajadusi vajadusel rohkem fookusesse tõsta.

Loe meie raportit siit.

Selle materjali on koostanud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames, sellele vaatamata peegeldab materjal üksnes autorite vaateid, mis ei pruugi kokku langeda Haridus- ja Noorteameti või Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohtadega.