Noortekeskus kui enesejuhitud õppimise toetaja

Koostajad:Kerli Kõiv

Aasta:2020

Enesejuhitud õppimine algab unistusest minna kaugemale, näha rohkem ja saada enamaks kui see, mida teised võimalikuks peavad. Aga unistamisest üksi ei piisa, peab võitlema unistuste realiseerumise eest. (Boles, 2014)

Koostatud materjal kannab endas eesmärki väärtustada enesejuhitud õppimise kui elukestvas õppes osalemise alust ning selle olulisust noortele tegevuste pakkumisel, tegevustesse suunamisel ning noorte endi poolt tegevuste loomisel.

Nüüdisaegse õpikäsituse osa on enesejuhitud õppimise arendamine, milles ka noorsootööl on suur potentsiaal. Noortekeskus pakub piiramatuid võimalusi igale noorele talle sobiva individuaalse õpitee loomiseks. Vajalik on vaid suurendada mõistmist enesejuhitud õppimisest ning oskust noortekeskuste tööd selliselt juhtida.

Noortekeskus kui enesejuhitud õppimise toetaja” materjali on valminud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse initsiatiivil ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel strateegilise koostööleppe alusel. Materjali loomisel on kasutatud erinevaid teemakohaseid raamatuid ja artikleid.