Noortekeskuse aktiivgrupi juhend

Koostajad:Helen Siska, Kadi Laaneots, Karoliine Aus, Riin Luks

Aasta:2022

“Noortekeskuse aktiivgrupi juhend” on valminud MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel strateegilise partnerluse raames.

Noortekeskuse aktiivgrupi juhend on abivahendiks noorsootöötajale, kelle roll on vajadusel kirjeldust noortele selgitada ja noortesõbralikus keeles edasi anda. Kirjeldus ei ava teisi noorsootöö või avatud noorsootööga seotud mõisteid või teenusekirjeldusi, keskendudes täielikult noortekeskuse aktiivgrupi algatamisele. Kuna noortekeskuste lähenemised on erinevad, siis saab kirjelduse põhjal koostöös noortega luua juurde vajalikke dokumente, tööriistasid, analüüsida aktiivgrupi põhimõtteid ja eripärasid lähtudes vastava piirkonna vajadustest, võimalustest, noortest jne.

Kirjelduses on välja toodud selgitavad mõisted ja aktiivgrupi olulisus. Kirjelduse põhiosas on välja toodud aktiivgrupi algatamise võimalused, koosseisu soovitused, kirjeldatakse aktiivgrupi rolli ja tegevusvõimalusi ning tuuakse välja võimalikud koostöö-osapooled. Veel leiab kirjeldusest motiveerivad mõtteid aktiivgruppide mentoritelt ja võimaliku kaasamismudeli, kuidas avatud alal noorte häält arvesse võtta saab. Lisadena on kirjelduse lõpus soovituslikud oskused ja teadmised, mida aktiivgrupi liige või mentor efektiivseks aktiivitööks vajab. Need on soovituslikud ja esitatud praktikute kogemuste põhjal.

Just eriilmeliste noortekeskuste tõttu on kirjelduse keelekasutus sõnastatud pigem soovituslikult ja välja toodud näited ei ole lõplikud või ainuvõimalikud.

Materjali on koostanud Riin Luks ja retsenseerinud Helen Siska. Sisend saadi noortekeskuste esindajatelt, kus aktiivgrupp juba tegutseb. Sisendit andsid fookusintervjuude kaudu Pärnu Noorte Vabaajakeskus (Triini Viks), Märjamaa Valla Noortekeskus (Triin Põri), Lääneranna noortekeskus (Anneli Pikkmets), Ramsi noortetuba (Ester Tooming), Viljandi Avatud Noortetuba (Rita Pomber) ning Türi noorteaktiiv (Kadi Kõrts ja Kirke Perillus). Juhendi toimetas Kadi Laaneots ning kujundas Karoliine Aus.