Noortekeskuse poster (ENG)

Koostajad:Eesti ANK, Natali Käsk

Aasta:2013

Noortekeskuste poster valmis projekti “Eesti ANK juhtimissuutlikkuse arendamine ühiskondliku mõju nähtavuse suurendamiseks”.

Projekti alaeesmärkideks olid:

  • juhtimissuutlikkuse arendamine ning organisatsiooni kuluefektiivsuse tõus läbi parema planeerimise;
  • Eesti ANK juhtkonna ja liikmete kommunikatsiooni ja esinemiseõpetus mõjusamaks eneseväljenduseks ning organisatsiooni liikmete aktiivsem kaasamine nähtavuse parandamiseks;
  • noortekeskuste seire Eesti ANK tegevuse mõjuanalüüsi koostamiseks.