Noortekeskuste dokumentatsioon

Koostajad:Anneli Meisterson, Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Kristi Paas

Aasta:2021

Veebiseminar “Noortekeskuste dokumentatsioon” salvestus.

Käsitletavad teemad:

  • Noortekeskuste hea tava, miinimumstandard – Heidi Paabort
  • Põhimäärus/põhikiri, KOV dokumentatsioon – Kerli Kõiv
  • Noortekeskuste töökorralduslikud dokumendid – Kristi Paas
  • Personali dokumendatsioon – Anneli Meisterson