Noortepassi avastades käsiraamat

Koostajad:SANA

Aasta:2012

Käsiraamat “Noortepassi avastades” kirjeldab Noortepassi protsessi ning aitab noorsootöötajatel ja noortejuhtidel selles oma rolli määratleda.

Käsiraamat pakub välja valiku meetodeid, mis lihtsustavad Noortepassi erinevate etappide läbimist – alates õppimise üldisest teadvustamisest, kuni selleni, kuidas abistada noori oma õpikogemuse kirjeldamisel Noortepassi sertifikaadi tarbeks. Käsiraamat pöörab erilist tähelepanu sihtgruppidele, kes võivad protsessi käigus silmitsi sattuda erinevate takistustega.   Õpik on mõeldud mentoritele, noorsootöötajatele/noortejuhtidele, nõustajatele ja koolitajatele. Käsiraamatu koostas  endine Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo ja tänane Sihtasutus Archimedes Noorteagentuur.