Noorteseire aastaraamat 2009: Noortemonitor

Koostajad:SA Poliitikauuringute Keskus Praxis

Aasta:2010

Esimene noorteseire aastaraamat avaldati 2010. a. Noortemonitor 2009 nime all Eesti Noorsoo Instituudi poolt.

Monitor on esimene taoline katse anda statistiline ja võrdlev ülevaade noore olukorrast riigis tervikuna, hõlmates peamisi noortepoliitika toimelasid, mis puudutavad noore inimese elu.