Noorteseire aastaraamat 2011: Noored ja noorsootöö

Koostajad:SA Poliitikauuringute Keskus Praxis

Aasta:2012

Noorteseire aastaraamat 2011: Noored ja noorsootöö

Aastaraamatu teemaks on noored ja noorsootöö.Vaatluse alla võetakse noorsootöö eesmärgid ja roll noorte arendamisel, noorte osalus noorsootöös, hinnangud ja ootused noorsootööle nii noorte endi kui noorsootöötajate pilgu läbi.