Noorteseire aastaraamat 2016: Mitte- ja informaalne õppimine

Koostajad:Airi-Alina Allaste, Liisa Martma, Mai Beilmann, Marti Taru, Peeter Vihma, Raili Nugin, Reelika Pirk

Aasta:2017

Kogumik koosneb kuuest peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate noorte eluolus toimunud muudatustest, artiklid keskenduvad mitte- ja informaalse õppega seotud teemade analüüsimisele. Teine peatükk käsitleb arvestamist teoreetilises võtmes ning toob esile nii mitteformaalse õppe rahvusvahelised standardid kui Eesti võimalikud arengusuunad. Kolmas, neljas, viies ja kuues peatükk tuginevad Eestis läbi viidud uurimustele ning analüüsivad mitte- ja informaalse õppe erinevaid tahke.

Noorteseire aastaraamat 2016