Projektinõustamise käsiraamat

Koostajad:SANA

Aasta:2006

Projektinõustamise käsiraamat aitab mõista noorte osalust ning milline roll on selles noorte omaalgatuslikel projektidel? Kuidas toetada noorte motivatsiooni pikaajaliste projektide puhul? Kuidas ise projektinõustajana paremini toime tulla? Need on vaid mõned küsimused, mis raamatus tähelepanu leiavad. Käsiraamat tutvustab eneseanalüüsi ja praktilise nõustamistegevuse meetodeid, luues samas ka võimaluse enesetäienduseks teoreetilise teemakäsitluse ning eri Euroopa riikidest pärit kogemuslugude toel.