Rahvusvahelise noorsootöö hetkeseis noortekeskustes. Küsitluse raport

Küsitlus Rahvusvaheline noorsootöö noortekeskustes on ellu viidud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt, Erasmus + programmi projekti “Boost your possibilities- Youth Centres for youth mobility and intercultural learning” raames perioodil aprill- mai 2015 Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmete seas. Küsitluses osales 29 liiget, mis moodustas 35,80% liikmetest. Küsitluse raporti vastused on jaotatud nelja erinevasse osasse. Teema püsitused lähtuvad kavandatud Erasmus+ programmi info vajadusest ning sisaldavad järgnevat:
1. Rahvusvahelise noorsootöö kogemus;
2. Vajadused rahvusvahelise noorsootöö toetamiseks;
3. Huvi töövarju kui õppemeetodi vastu;
4. Parimad praktikad.