Sotsiaaltrendid 7

Koostajad:Statistikaamet

Aasta:2016

Sotsiaaltrendid” kogumikus on luubi all eestlaste ja mitte-eestlaste erinev positsioon tööturul, mitteõppivate, mittetöötavate ja koolitustel mitteosalevate noorte raskused toimetulekul võrreldes teiste noortega ning kõrghariduse omandamise võimalused olenevalt vanematekodu ressurssidest. Samuti vaadeldakse kõrge ja madala sissetulekutasemega inimeste rahulolu erinevusi ning uuritakse, mil määral on suhtelises vaesuses elavate leibkondade liikmetel võrreldes ülalpool suhtelise vaesuse piiri elavate leibkondadega tagatud normaalseks eluoluks vajalike tegevuste, asjade ja hüvede olemasolu. Samuti on käsitletud tööaja paindlikkuse eri vormide kasutamist olenevalt leibkonnatüübist ja interneti kasutamise erinevusi. Küsitakse, kas ühiskonna ebavõrdsuse kasvades suurenevad ka lõhed eestimaalaste kultuuritarbimises.