Strategy of planning and implementing social inclusion into youth centres programme

Koostajad:Eesti ANK, Mreža MaMa

Aasta:2019

Eesti ANK oli partneriks Sloveenia noortekeskuste katusorganisatsiooni Mreža MaMa poolt algatatud ja Erasmus+ programmi vahenditest rahastatud strateegilises koostööprojektis “Social inclusion in youth centres”. Projekt kestis 24 kuud vahemikus 1.10.2017- 30.9.2019 ning selle jooksul arutleti ja arendati sotsiaalse kaasatuse temaatikat noortekeskustes. Projekti lõppväljundina valmis kogumik strateegiliste juhtnööridega, et rakendada noortekeskustes töösse sotsiaalse kaasatuse alaseid programme ning lahendada sotsiaalse tõrjutuse alaseid väljakutseid. Valminud juhendmaterjaliga oli võimalik tutvuda siin: Strategy of planning and implementing social inclusion into youth centres programme (inglise keeles).