Studying the impact of international youth work

Koostajad:Antti Korhonen, Anu Gretschel, Merle Linno, Noora Hästbacka, Tina Cupar, Tomi Kiilakoski

Aasta:2017

Kevadel 2016 viidi Eesti, Soome ja Sloveenia partnerite koostöös Erasmus+ strateegilise koostöö projekti „Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning“ raames kolmes riigis läbi rahvusvaheline võrdlev uurimus „Impact of Internationality“. Uurimuse eesmärgiks oli saada ülevaade noortekeskuste poolt tehtava rahvusvahelise noorsootöö tegevuste mõjust noortele. Uurimuse käigus piloteeriti küsimustikku, mis on kasutatav noortekeskuste poolt tehtava rahvusvahelise noorsootöö mõju hindamiseks.

Rahvusvahelise uurimuse raport ja hindamisinstrument

Telli publikatsiooni paberversioon SIIT.