Tarvastu valla noorsootöö kvaliteet

Koostajad:Liis Lääts

Aasta:2016

Lõputöö “Tarvastu valla noorsootöö kvaliteet” annab ülevaate noorsootöö raamistikust Euroopa, Eesti ja kohaliku omavalitsuse tasandil ning tutvustab kohaliku omavalitsuse ülesandeid noorsootöö teenuse kättesaadavuse tagamisel ja potentsiaalseid võimalusi. Töö annab ülevaate noorsootöö kvaliteedi hindamise mudelist ja sellest, kuidas on seeläbi võimalik parendada kohaliku tasandi noorsootöö kvaliteeti. Tööst on leitavad ka hindamismudeli rakendamise protsessi kirjeldus Tarvastu valla näitel ning hindamistulemused koos analüüsiga.

PDF versioon siin.