Teaduslõuna noortekeskustes 1.osa

Koostajad:Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Stiina Kütt

Aasta:2020

“Teaduslõuna noortekeskustes 1.osa” on osa  Eesti ANKi teaduspõhiste seminaride sarjast „Teaduslõuna noortekeskustes“, mille eesmärk on tutvustada noortekeskustele viimase viie aasta töid, mis otseselt või kaudselt puudutavad noortekeskuste tööd.
Esimesel teaduslõunal tutvustasid oma töid:
  • Heidi Paabort – „NEET-noorte toetamise koostöömudeli edasiarendamine Euroopa Komisjoni Noortegarantii Eesti tegevuskava elluviimise näitel“;
  • Kerli Kõiv – „NEET-noorte enesejuhitud õppimist toetav teenusmudel kohaliku omavalitsuse tasandil“;
  • Stiina Kütt – “Noortekeskuste roll ja võimalused kogukonna sidususe toetamisel”.