Teekond erilise lapse kõrval kogumik

Koostajad:Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Helen Kask

Aasta:2016

Kogumikku on kogutud ülevaate erinevatest sotsiaal- ja haridussüsteemi võimalustest erivajadusega laste ja nende vanemate toetamisel ning inimkeelselt lahti seletada praktilist infot – kuhu pöörduda ja millisele abile loota. Jagatakse mõtteid, häid soovitusi ja teiste lastevanemate kogemusi, kuidas tulla toime, kui peres on erivajadusega laps.