Tervise Arengu Instituudi juhendmaterjal noorsootöötajale “Räägime tervisest!”

Koostajad:Tervise Arengu Instituut

Aasta:2013

Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt on 2013. aastal välja antud noorsootöötajatele tervise teemaline materjal “Räägime Tervisest”.

Tegemist on noorsootöötajatele suunatud juhendmaterjaliga, mis koondab mitmeid olulisemaid terviseteemasid. Antud materjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas.

Materjal sobib kasutamiseks noorsootöötajale, noortekeskuse töötajale, noorsootöö korraldajale,
noorsootöö spetsialistile, kooli huvijuhile, sotsiaalpedagoogile või sotsiaaltöötajale, noorsoopolitseile ning teistele noorsootöö valdkonnas töötavatele inimestele.

Raamat jaguneb kuueks suuremaks peatükiks: tervis läbi noorsootöö; tervislik toitumine ja kehaline aktiivsus; vigastused, noort ümbritsev keskkond ja selle ohud; vaimne tervis; uimastid; seksuaaltervis. Iga peatükk koosneb teoreetilisest taustmaterjalist, millele järgneb valik samateemalisi aktiivtöid.