Käsiraamat “Uued lõiked noorsootöös”

Koostajad:Annegrete Johanson, Auli Auväärt, Diana Tamm, EANK, Heidi Paabort, Hele Riit, Kerli Kõiv, Merle Alamaa, Piret Eit, Piret Jeedas

Aasta:2016

Eesti ANK poolt 2014-2016 koordineeritud projekti “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” eesmärk oli parandada läbi noortekeskustele loodud spetsiaalsete meetmete 7 kuni 26-aastaste noorte heaolu ja kaasatust üle Eesti. Kokku rakendatakse tegevusi 86-s noortekeskuse teeninduspiirkonnas. Projekti üheks tulemuseks oli noortekeskustele suunatud abimees “Uued lõiked noorsootöös” oma töö paremaks korraldamiseks.

Programmi raames toimus tihe koostöö Norra partneriga, et valida ja kohandada tõhusaid huvipõhiseid meetmeid (nt seikluskasvatus, draamaõpe). Suur rõhk on laste ja noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele suunatud tegevustel (huvitegevus, laagrid).

Projekti raames toimus koostöö kohalike omavalitsustega ning sidusvaldkondade spetsialistidega (lastekaitse, sotsiaaltöö, haridus jm), ühiselt koordineeriti kohalikul tasandil valdkondadeüleseid tugi- ja võrgustikusüsteeme.

Sihtgrupi leidmiseks ja kaasamiseks kasutati lisaks võrgustikutööle mobiilse noorsoo võimalusi (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse pakkumine teises piirkonnas või noorte kogunemiskohtades).