Uurimuse „Impact of Internationality“ raport

Koostajad:Eesti ANK, Merle Linno

Aasta:2016

Kevadel 2016 viidi Eesti, Soome ja Sloveenia partnerite koostöös Erasmus+ strateegilise koostöö projekti „Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning“ raames läbi rahvusvaheline võrdlev uurimus „Impact of Internationality“. Uurimuse eesmärgiks oli saada ülevaade noortekeskuste poolt tehtava rahvusvahelise noorsootöö tegevuste mõjust noortele. Uurimuse käigus piloteeriti küsimustikku, mis kogu projekti lõppedes on valmis noortekeskustele rahvusvahelise noorsootöö mõju hindamiseks. See raport kirjeldab nimetatud uurimuse tulemusi Eesti kontekstis.