Youth worker education in Europe: Policies, structures, practicies

Koostajad:Ewa Krzaklewska, Marti Taru, Tanya Basarab

Aasta:2020

“Youth worker education in Europe: Policies, structures, practicies” raamatus (inglise keeles) vaadeldakse, kuidas noorsootöötajad õpivad oma ametit, millised on formaalse ja mitteformaalse hariduse pakkumised ning kuidas hariduse kontekstis on noorsootöö tunnustamise laiem pilt. Eeldades, et formaalne haridus hõlmab kasulikke samme ka noorsootöötajatele, uurib antud raamat seda pilti kaardistamisuuringu ja temaatiliste kaastööde kaudu oma järeldusi.

Uurimistulemused ja arutelud poliitikakujundajate, teadlaste, praktikute, koolitajate ja muude sidusrühmadega määravad kasvavate võimaluste valdkonna kogu Euroopas. Noorsootöötajate olukord erinevates riikides varieerub noorsootöötajate koolituse kõrgtasemel arhitektuuridest arendamist vajavate inimesteni. Noorsootöötajate haridus ei tähenda ainult haridus- ja koolituspakkumisi, vaid ka rahalisi ja organisatsioonilisi ressursse, õigusakte, tugisüsteeme, kompetentsiraamistikke, kvaliteedistandardeid, eetilisi raamistikke ja juhiseid. Selle raamatu eesmärk on toetada noorsootööd, nii et see muutuks nähtavamaks ja areneks tunnustatud praktikavaldkonnaks muude noorte jaoks mõeldud ametite ja ametite seas.