Hankekord

Hangete korraldamise kord reguleerib MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (edaspidi ühendus) korraldatavate hangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.

Avatud hanked

Hetkel hankeid avatud ei ole.