Hankekord

Hangete korraldamise kord reguleerib MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (edaspidi ühendus) korraldatavate hangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.