Kommunikatsioonistrateegia

Eesti ANK kommunikatsioonistrateegia loodi Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste fondi projekti “Eesti ANK eestkoste tagamine“ raames, mille eesmärgiks on Eesti ANKi eestkoste tegevussuutlikkuse suurendamine läbi professionaalsema ja aktiivsema osalemise noorsootöö valdkonna poliitikakujundamises ning otsusetegemises.