Noortekeskuste Hea Tava

Noortekeskustele Hea Tava loomise 2013. aastal  tingis asjaolu, et Eestis puudus ühtne riiklik noortekeskustele suunatud regulatsioon, ei eksisteerinud noortekeskuste seadust, standardit ega tegevusmudelit.

Noorsootööd korraldatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse arusaamale ja võimekusele, seetõttu on noortekeskused ja piirkondlikult pakutavad teenused erinevad. See rikastab noorsootöömaastikku, kuid ei taga alati noortele võrdseid võimalusi.

Noortekeskuste Hea Tava dokument keskendub peamiselt noortekeskuse loomise või arendamise väärtuste väljatoomisele. 2018. aastal täiendati dokumenti vastavalt valdkonda reguleerivatele teistele dokumentidele, noortekeskuste esindajate arvamustele ja kogemustele tuginedes.

2020. aastal loodi Heale Tavale juurde avatud noorsootöö ja noortekeskustega seotud mõistete sätestamiseks Noortekeskuste miinimumstandard.

Noortekeskuste Hea Tava dokument inglise keeles – Good Practice for Youth Centres