Tunnustusstatuut

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmete tunnustuse avaldamise kord

1. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (edaspidi Eesti ANK) tunnustab oma liikmeid järgnevalt:

2. Uued liikmed
2.1 Uutele liikmetel kingitakse liitumisel Eesti ANK liikme noortekeskus(t)e teavitustahvel.
2.2. Teavitustahvel on ühtne märk, mis on paigaldatud noortekeskuse seinale ning näitab keskuse kuuluvust Eesti ANK-i.

3. Pikaajalised liikmed
3.1 Kuldliikme aumärk antakse liikmele, kellel täitub 15 aastat Eesti ANK liikmelisust.
3. 2 Hõbeliikme aumärk antakse liikmele, kellel täitub 10 aastat Eesti ANK liikmelisust.
3. 3 Pronksliikme aumärk antakse liikmetele, kellel täitub 5 aastat Eesti ANK liikmelisusest. 3. 4 Liikmelisuse perioodi üle peab arvestust Eesti ANK tegevbüroo.
3. 5 Aumärgi väljaandmise otsustab Eesti ANK juhatus.
3. 6 Kuld-ja hõbe- ja pronksliikme aumärgid antakse üle sügisesel üldkogul.

4. Eesti ANK liikme aktiivsus
4.1 Tunnustuse eesmärk on tunnustada Eesti ANK liiget, kes on olnud aasta jooksul aktiivne osaleja Eesti ANK poolt elluviidavates algatustes ja projektides ja/või silma paistnud omaalgatuslike tegevustega Eesti ANK heaks.
4.2 Kandidaate tunnustamiseks võib Eesti ANK juhatusele esitada juriidiline või füüsiline isik iga aasta 1. septembriks Eesti ANK üldmailile ank@ank.ee. Tunnustamise ettepanek peab sisaldama tunnustatava andmeid ja põhjendust.
4.3 Otsuse tunnustamise kohta teeb Eesti ANK juhatus.
4.4 Tunnustus antakse üle Eesti ANK sügisesel üldkogul.
4.5 Tunnustusega kaasneb kiituskiri ning auhind.

5. Eesti ANK juhatus võib esitada igal aastal ettepanekud Eesti Noorsootöö Keskuse tunnustuskonkursile.

6. Eesti ANK juhatus võib esitada ettepanekuid ka teistele tunnustukonkurssidele.
7. Tunnustamise kord vaadatakse üle vastavalt vajadusele ning kinnitatakse üldkogu poolt

Lae alla siit: Eesti_ANK_tunnustusstatuut