Kuidas liituda?

Hea noortekeskuse esindaja

Meil on hea meel, et kaalute liitumist Eesti ANK-ga. Oleme teie jaoks välja töötanud küsimustiku, mis aitab teil jõuda otsuseni, kas soovite meiega liituda.

Kui teil on kindel soov meiega liituda, tuleb Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks astumisel esitada järgmised juriidilise isiku poolt allkirjastatud dokumendid:

  • avaldus;
  • kinnitatud põhimääruse (kirja) koopia;
  • linna-, vallavolikogu otsus või MTÜ kirjalik juhatuse otsus EANKisse liikmeks astumise kohta (istungi või koosoleku protokollist väljavõte);
  • registrikaardi koopia või volikogu otsus asutamise kohta;
  • kirjalik otsus volitatud esindaja määramisest ning tema nõusoleku kinnitus.

Materjalid saata postiaadressile Veski 4, Põltsamaa 48106 (lisage märksõna “EANK liitumine) või emailile ankank.ee.

Küsimuste tekkimisel või probleemide korral palun kirjutage aadressil ankank.ee või helistage telefonil 5808 4101 (I.Uslov).

ANK postiloendiga liitumine

Liitumiseks avatud noortekeskuste postiloendiga saada sooviavaldus aadressile ankank.ee. Avalduses palume ära märkida organisatsiooni ja esindaja nime ning e-maili aadressi. 

Eesti ANK liikmemaks

28.03.2018 Eesti ANK liikmete üldkoosolekul kinnitatud Eesti ANK liikmemaks on 200€, mis sisaldab üht struktuuriüksust ja iga järgneva tegutseva struktuuriüksuse kohta  25€ lisa.

Vormid ja ankeedid